Gmina Góra Kalwaria

uelogotypypng [1298x267] 

Park z dotacją, altaną i siłownią

W ramach dofinansowanej z Unii Europejskiej inwestycji – polegającej na rewitalizacji skarpy w Górze Kalwarii – powstały na tym terenie plac z altaną i siłownia zewnętrzna.

Operacja pod nazwą „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w Górze Kalwarii” została zrealizowana przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Cel ogólny operacji: rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy oraz bogatą historię regionu.
Cel szczególny: poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Operacja polegała na utworzeniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci placu z altaną i stolikami, a także miejscem na ognisko stanowiącym element ścieżki turystycznej. Zakres wykonanych prac: montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stolików piknikowych oraz altany.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 71 100 złotych.
Uzyskane dofinansowanie EFRROW: 63,63%, w wysokości 45 240,93 zł.

altanajpg [900x590]

Operacja pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w Górze Kalwarii” została zrealizowana przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Cel ogólny operacji: poprawa jakości życia na terenie oddziaływania LRS poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu aktywności społecznej mieszkańców z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
Cel szczególny: poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Operacja polegała na stworzeniu miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej w postaci siłowni zewnętrznej. Zakres prac obejmował: wyposażenie siłowni w przyrząd do wyciskania, steper, rowerek, biegacz, ławki do ćwiczeń oraz wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 22 413,06 zł.
Uzyskane dofinasowanie EFRROW: 63,63%, w wysokości 14 261,43 zł.

silowniajpg [900x600]

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry