Gmina Góra Kalwaria

uelogotypypng [1298x267] 

Park z dotacją, altaną i siłownią

W ramach dofinansowanej z Unii Europejskiej inwestycji – polegającej na rewitalizacji skarpy w Górze Kalwarii – powstały na tym terenie plac z altaną i siłownia zewnętrzna.

Operacja pod nazwą „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w Górze Kalwarii” została zrealizowana przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Cel ogólny operacji: rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy oraz bogatą historię regionu.
Cel szczególny: poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Operacja polegała na utworzeniu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci placu z altaną i stolikami, a także miejscem na ognisko stanowiącym element ścieżki turystycznej. Zakres wykonanych prac: montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stolików piknikowych oraz altany.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 71 100 złotych.
Uzyskane dofinansowanie EFRROW: 63,63%, w wysokości 45 240,93 zł.

altanajpg [900x590]

Operacja pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej” w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w Górze Kalwarii” została zrealizowana przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Cel ogólny operacji: poprawa jakości życia na terenie oddziaływania LRS poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu aktywności społecznej mieszkańców z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
Cel szczególny: poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Operacja polegała na stworzeniu miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej w postaci siłowni zewnętrznej. Zakres prac obejmował: wyposażenie siłowni w przyrząd do wyciskania, steper, rowerek, biegacz, ławki do ćwiczeń oraz wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 22 413,06 zł.
Uzyskane dofinasowanie EFRROW: 63,63%, w wysokości 14 261,43 zł.

silowniajpg [900x600]Warszawski Zachodni Orange Światłowód w naszej gminie

Rosnąca liczba osób pracujących zdalnie, zamknięte szkoły i uczelnie – to wszystko wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na dostęp do internetu, a mieszkańcy obszarów wykluczonych cyfrowo odczuwają najdotkliwiej obecną sytuację.

grafikaorangepng [635x535]

Rozumiejąc społeczną potrzebę i odpowiedzialność, dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące budowy sieci światłowodowej i dostarczenia superszybkiego internetu.

Dlatego też Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy GÓRA KALWARIA, w ramach projektu „Warszawski Zachodni Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem inwestycji jest właśnie likwidacja internetowych „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Szczegóły projektu opisane są na stronie https://www.orange.pl/view/popc.

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej, na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się doprowadzeniem światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: CENDROWICE, CONIEW, CZAPLINEK, CZERSK, CZACHÓWEK, GÓRA KALWARIA, SOLEC, ŁUBNA, DOBIESZ, BANIOCHA, BRZEŚCE, KĄTY. Dzięki temu placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co umożliwia im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W drugim etapie projektu POPC zajęliśmy się budową sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych.
CENDROWICE – podłączono szkołę,
CONIEW – podłączono szkołę,
CZAPLINEK – podłączono szkołę,
CZERSK – podłączono 96 adresów i szkołę,
CZACHÓWEK – podłączono 83 adresy i szkołę,
GÓRA KALWARIA – podłączono 168 adresów i 3 szkoły,
SOLEC – podłączono 76 adresów,
ŁUBNA – podłączono 74 adresy,
DOBIESZ – podłączono szkołę,
BANIOCHA – podłączono 118 adresów i szkołę,
BRZEŚCE – podłączono szkołę,
KĄTY – podłączono szkołę.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki jednorodzinne, oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji. Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować:
• adres e-mail Mazowiecka.Unia@orange.com,
• nr tel. 506 146 436.

swiatlowodpng [1518x180]

Tytuł projektu: WARSZAWSKI ZACHODNI Orange Światłowód
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Cele szczegółowe projektu to:
1) budowa infrastruktury służącej świadczeniu nowoczesnych usług szerokopasmowych,
2) umożliwienie rozwoju lokalnych sieci dostępowych przez zapewnienie hurtowego dostępu do infrastruktury dla lokalnych operatorów.
Cele jakościowe stawiane przed projektem to:
1) wspieranie rozwoju lokalnego dla szkół i gospodarstw domowych,
2) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wykluczonych cyfrowo,
3) rozwój lokalnego rynku pracy (telepracy i usług świadczonych w sieci),
4) budowa Społeczeństwa Informacyjnego w powiecie objętym projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry