Gmina Góra Kalwaria

Prace na głównych ulicach miasta potrwają do 30 listopada

Umowa z wykonawcą kanalizacji i wodociągu w głównych ulicach miasta została przedłużona do końca listopada. W rezultacie nawierzchnia arterii będzie przebudowana na wiosnę.


W piątek Zakład Gospodarki Komunalnej podpisał aneks z firmą wykonawczą, wydłużający termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2020 r. Przyczyn przedłużania się prac jest kilka:

1) wprowadzenie stanu epidemii przez Ministra Zdrowia (rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r.), skutkujące wydłużeniem okresu, w którym uzgadniany był projekt czasowej organizacji ruchu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Bez zgody na wprowadzenie zmienionej organizacji ruchu na ul. Pijarskiej i Dominikańskiej niemożliwe było rozpoczęcie robót w terenie.

2) okoliczności, które nie dały się wcześniej przewidzieć. Do najważniejszych należały liczne kolizje z podziemnymi instalacjami elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi, które nie zostały wcześniej wyszczególnione na mapach służących jako podstawa do wykonania projektu nowej sieci. Do czasu usunięcia kolizji (a także - w niektórych przypadkach - wynikających z nich awarii) oraz wyjaśnienia sytuacji, wykonawca musiał wstrzymać prace.

Ponadto wielokrotnie wystąpiły niezinwentaryzowane i odmienne trasy istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do poszczególnych działek. Wymagało to zmiany tras nowych przyłączy oraz doprojektowania i wykonania przyłączy nieujętych w dokumentacji.

Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Łączny koszt rozdzielenia sieci kanalizacyjnej od deszczowej oraz budowy nowego wodociągu na odcinku 2,7 km ulic Pijarskiej, Dominikańskiej, Wojska Polskiego i Grójeckiej wynosi to 8 856 548,26 zł netto (2,5 mln zł stanowi wkład gminy).

Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że w związku z wydłużonym terminem realizacji sieci podziemnych, nawierzchnia odcinków ulic, zastąpionych przez obwodnicę miasta, zostanie przebudowana na wiosnę 2021 r. Przypomnimy, że w ramach tego kilkuzadaniowego przedsięwzięcia energetycy wykonują nowe przyłącza do posesji, a gmina stawia nowe latarnie. Prace te pozwolą na usunięcie betonowych słupów energetycznych oraz linii napowietrznej.

Kopiuj linkPodziel się na Facebook.comPodziel się na Twitter.com

Wyświetlono: 683

Zobacz również

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry