Gmina Góra Kalwaria

Masz podlicznik wody? Sprawdź czy jest zalegalizowany

Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina, że legalizacja wodomierzy wody służącej do podlewania (tzw. zużytej bezpowrotnie) jest obowiązkiem Klienta.

Spółka poinformowała, że rozpoczyna weryfikację wywiązywania się przez Klientów korzystających z podliczników czy wodomierzy odliczających z obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany na legalizowane. ZGK przypomina przy tym, że każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Dotyczy to zarówno wodomierzy głównych jak i podliczników, których wskazania służą do odpowiedniego obniżenia naliczonej przez spółkę opłaty za odbiór ścieków komunalnych o koszt wody zużytej bezpowrotnie (np. do podlewania). Konieczność legalizacji takich urządzeń wynika z art. 8a Ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 nr 5 poz. 29), okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat.

Jeżeli wodomierz odliczający (podlicznik) nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia wysokości faktury o ilość ścieków niewprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, tj. o równowartość wody zużytej bezpowrotnie. Tym samym spółka przypomina, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb lub uszkodzenie wodomierza odliczającego jest podstawą do zaprzestania rozliczania przez ZGK wody zużytej bezpowrotnie.
Wodomierz odliczający, który służy do rozliczenia wody zużytej bezpowrotnie plombowany jest przez spółkę na koszt Klienta, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej ZGK.

Dodatkowo, Klient ma możliwość zakupu od spółki modelu podlicznika z nakładką współpracującą z systemem zdalnego odczytu wodomierzy, który jest eksploatowany przez spółkę. Cena takiego wodomierza wynosi 160 zł netto (196,80 zł brutto). Wówczas montaż podlicznika będzie realizowany przez spółkę. Ponadto Klient nie będzie ponosił kosztów plombowania i montażu wodomierza oraz będzie rozliczany w dotychczasowym cyklu dwumiesięcznym, a nie na nowych zasadach.

Więcej informacji na ten temat:  https://zgk.gorakalwaria.pl/wpis/251/legalizacja-podlicznikow-wody

Kopiuj linkPodziel się na Facebook.comPodziel się na Twitter.com

Wyświetlono: 696

Zobacz również

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry