Gmina Góra Kalwaria

Budżet zrealizowany na piątkę. Ale uchwały o absolutorium nie podjęto

Rekordowo wysokie dochody gminy, nadwyżka zamiast planowanego deficytu, wskaźnik zadłużenia najniższy od co najmniej 12 lat, przy tym 40 wykonanych inwestycji i 6 kolejnych jeszcze w trakcie – tak wyglądała realizacja budżetu gminy Góra Kalwaria w roku 2019.


W czwartek Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w minionym roku. Zgodnie z procedurą wcześniej realizacji dochodów i wydatków dokładnie przyjrzała się Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Warszawie, która kontroluje działalność finansową samorządów. Na miejscu kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. RIO wydała opinię pozytywną, bez uwag. Z kolei Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium, pisząc w uzasadnieniu: „Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi”.

 

Dochody wyższe, niż oczekiwano

Ubiegłoroczne dochody zostały zrealizowane w wysokości prawie 152 mln zł (co stanowiło 101,63 proc. planu) i były wyższe od osiągniętych w 2018 r. o ponad 21 mln zł. Warto podkreślić, że wyjątkowo dobrze zostały wykonane dochody majątkowe, bo w ponad 110 proc. planu (w 2018 r. – 56,12 proc.).

Z kolei wydatki wyniosły 148,9 mln zł (94,46 proc. planu) i były wyższe od zrealizowanych w 2018 r. o ponad 14 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne), wyniosły 10,9 mln zł (94,2 proc. planu). Były niższe od wykonanych w roku 2018 r. o 6,7 mln zł. Niestety, zauważalny stał się niebezpieczny trend. Budżet gminy rośnie, ale samorząd nie może dodatkowych dochodów przeznaczać na inwestycje, ponieważ musi ponosić koszty decyzji władz państwa, za którymi nie przekazano gminie pieniędzy w odpowiedniej wysokości. Przykładami z roku 2019 mogą być obniżka podatku PIT czy podwyżki dla nauczycieli, które spowodowały kilkumilionowy ubytek w budżecie gminy 2019.

Mimo tych problemów gospodarzom gminy udało się utrzymać zadłużenie gminy w ryzach – na koniec ubiegłego roku wskaźnik długu wyniósł 17,66 proc. zrealizowanych dochodów (kwotowo to 26,8 mln zł) i był najniższy od co najmniej 12 lat.

 

Absolutorium to wyłącznie ocena realizacji budżetu

Finałem omawiania budżetu z minionego roku było głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium burmistrzowi, które jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu.

Ocena działalności burmistrza w zakresie wykonania budżetu ma na celu ustalenie, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacja wydatków były zgodne z uchwalonym budżetem. Wedle orzecznictwa ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy burmistrza nie mogą stanowić podstawy do oceny przy absolutorium.

Uchwała o absolutorium jest podejmowana bezwzględną większością głosów (w przypadku Góry Kalwarii to 11 z 21 radnych). Podczas sesji uchwałę poparło 9 radnych, 1 osoba była przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Czworo radnych było nieobecnych. Oznacza to, że uchwała o absolutorium nie została podjęta (co nie jest równoznaczne z nieudzieleniem absolutorium).

Na tej samej sesji radni dyskutowali również nad raportem o stanie gminy, stanowiącym podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019. I w tym przypadku rada nie podjęła uchwały podsumowującej dyskusję (wyrażającej wotum zaufania). Tu również była konieczna większość bezwzględna. Za wotum opowiedziało się 8 radnych, przeciwko było 4, a 5 osób wstrzymało się od głosu.

Kopiuj linkPodziel się na Facebook.comPodziel się na Twitter.com

Wyświetlono: 939

Zobacz również

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry