Gmina Góra Kalwaria

Chcesz pracować w komisji wyborczej? Zgłoś się

Informacja o naborze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 8c ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504, oraz z 2020 r., poz. 568), w celu powołania w gminie Góra Kalwaria obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r., można zgłaszać komisarzowi wyborczemu w Warszawie II swoje kandydatury do pracy w obwodowych komisjach wyborczych od nr. 1 do nr. 15 utworzonych przez gminę Góra Kalwaria.
Osoby fizyczne posiadające meldunek stały na terenie województwa mazowieckiego mogą dokonać zgłoszenia na urzędowym formularzu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria lub przekazując podpisany skan zgłoszenia na adres poczty elektronicznej rada@gorakalwaria.pl (po przesłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną należy oryginał wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do urzędu).
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc w komisji, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Natomiast osoby, które przekażą zgłoszenie, ale nie zostaną ujęte w składzie komisji przez komisarza wyborczego, zostaną o tym fakcie poinformowane przez urzędnika wyborczego oraz ujęte na tzw. liście rezerwowej.
Na koniec dnia 21 kwietnia 2020 r. w poniżej wymienionych Obwodowych Komisjach Wyborczych pozostały wolne miejsca:
- Nr 1 - Czersk, w liczbie 2
- Nr 2 - Coniew, w liczbie 4
- Nr 3 - Czaplinek, w liczbie 3
- Nr 4 - Czachówek, w liczbie 4
- Nr 5 - Cendrowice, w liczbie 2
- Nr 6 - Dobiesz, w liczbie 3
- Nr 7 - Baniocha, w liczbie 2
- Nr 8 - Kąty, w liczbie 1
- Nr 9 - Brześce, w liczbie 4
- Nr 10 – Góra Kalwaria (Zespół Szkół Zawodowych), w liczbie 4
- Nr 11 – Góra Kalwaria (Przedszkole Samorządowe), w liczbie 1
- Nr 12 – Góra Kalwaria (Świetlica), w liczbie 5
- Nr 13 – Góra Kalwaria (Zespół Szkół Ogólnokształcących), w liczbie 3
- Nr 14 – Góra Kalwaria (Szkoła Podst. nr 2), w liczbie 5
- Nr 15 – Góra Kalwaria (Ośrodek Kultury), w liczbie 4

Członek obwodowej komisji wyborczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 350 zł, natomiast zastępca przewodniczącego komisji – kwotę 400 zł, a przewodniczący – 500 zł. Przedstawione wynagrodzenie jest należne za każdą turę głosowania (bez składek i podatków).
Zadania członków obwodowych komisji określa Kodeks wyborczy oraz uchwały i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, z którymi można się zapoznać na stronie www.pkw.gov.pl. Zachęcamy Państwa do udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych w gminie Góra Kalwaria.
Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu.

Kopiuj linkPodziel się na Facebook.comPodziel się na Twitter.com

Wyświetlono: 278

Załączniki

Zobacz również

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry