Gmina Góra Kalwaria

Łachy Brzeskie [1500x999]

Choć leży tak blisko stolicy, gmina Góra Kalwaria śmiało może być nazywana zielonym zakątkiem. Królowa polskich rzek, wiślana skarpa, rezerwat, park krajobrazowy, obszary Natura 2000 i jezioro będące pomnikiem przyrody – to najważniejsze z tutejszych przyrodniczych skarbów.

Wschodnia, skrajna część gminy wchodzi w skład obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Obejmuje on rzekę i przyległe tereny między Płockiem a Dęblinem. To strefa tzw. specjalnej ochrony ptaków. Gniazduje tu około 50 gatunków wodno-błotnych. Dolina Środkowej Wisły jest ostoją m.in. dla ptactwa zagrożonego wyginięciem w Polsce – lęgowiska mają tu ostrygojad, podgorzałka czy podróżniczek. Jeśli zaś chodzi o florę, najcenniejszy gatunek to znajdujący się pod ścisłą ochroną lipiennik Loesela.

Wspomniany obszar Natura 2000 charakteryzuje się też malowniczością, którą nadają mu liczne łachy (czyli piaszczyste mielizny), wyspy porośnięte roślinnością i starorzecza. Na naszym terenie szczególną częścią Doliny Środkowej Wisły jest rezerwat przyrody Łachy Brzeskie, położony na wysokości Wólki Dworskiej i Podłęcza. Utworzono go dla ochrony siedlisk rzadkich ptaków. Bytują tutaj m.in. rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna i sieweczka rzeczna.

Na naszym terenie znajduje się jeszcze jeden obszar Natura 2000 – Łąki Soleckie. Jest to dolina rzeki Małej we wsi Solec. Ochronie podlega kilka gatunków zwierząt, m.in. motyle czerwończyk nieparek, modraszek nausitous i modraszek telejus oraz ślimaki poczwarówka zwężona i poczwarówka jajowata. Chronione są także siedliska, m.in. łąki trzęślicowe.

Jezioro Czerskie [1500x1447]

Północno-zachodnia, skrajna część gminy to zaś Chojnowski Park Krajobrazowy, utworzony w celu ochrony liściasto-mieszanych Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i fragmentu doliny Wisły. Rośnie w nim ponad 30 gatunków roślin chronionych oraz żyje około 160 gatunków ptaków, kilkadziesiąt gatunków ssaków, gadów i płazów oraz ponad 20 gatunków ryb. Można tu spotkać m.in. łosia, borsuka, myszołowa, zaskrońca i nietoperza.

W gminie Góra Kalwaria znajduje się przeszło 20 pomników przyrody. To drzewa, głównie dęby szypułkowe, oraz Jezioro Czerskie. Leży ono w Czersku, u podnóża Zamku Książąt Mazowieckich. Z 9-hektarowego zbiornika wypływa, wpadająca do Wisły, rzeczka Cedron. Jezioro jest zarybiane, złowić w nim można m.in. szczupaka, lina i leszcza.

Gmina Góra Kalwaria

Adres:

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3 Maja 10

 

22 727 34 11-13

umig@gorakalwaria.pl

Godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest otwarty w godzinach:

poniedziałek: 800 – 1700

wtorek: 800 - 1600

środa: 800 - 1600

czwartek: 800 - 1600

piątek: 800 - 1500

Powrót do góry